top of page

Chính sách hủy phòng & hoàn tiền

Trong trường hợp Quý khách muốn đổi ngày trả phòng, đổi loại phòng khác hay hủy đặt phòng vui lòng liên hệ theo thông tin được cung cấp của chúng tôi để được hỗ trợ.


I. CHÍNH SÁCH ĐỔI:

1. Chính sách đổi hạng phòng.

- Nếu Quý khách muốn đổi qua hạng phòng cao cấp hơn thì sẽ phụ thu theo chênh lệch hạng phòng mà Quý khách muốn đổi tại thời điểm phát sinh nhu cầu. Giá phòng chênh lệch tùy thuộc vào mỗi tòa nhà khác nhau và loại phòng khác nhau.

- Quý khách muốn đổi xuống hạng phòng thấp hơn hạng phòng mà Quý khách đã đặt hoặc đang ở thì Quý khách sẽ không nhận được khoản tiền hoàn trả nào.

2. Chính sách đổi ngày nhận phòng.

- Quý khách nếu gửi yêu cầu điều chỉnh ngày nhận phòng trước 5 NGÀY so với thời điểm nhận phòng, ALLEN sẽ hỗ trợ điều chỉnh, tuy nhiên sẽ tùy thuộc vào tình trạng phòng hiện tại.

- Quý khách nếu gửi yêu cầu điều chỉnh ngày nhận phòng trong vòng 5 ngày so với thời điểm nhận phòng, ALLEN sẽ giữ nguyên thời gian lưu trú ban đầu và không thể hỗ trợ như yêu cầu điều chỉnh hiện tại của khách.

 

II. CHÍNH SÁCH HỦY

1. Quý khách hủy đơn hàng đặt phòng trước 05 ngày so với ngày nhận phòng, ALLEN sẽ hoàn 100% số tiền đã thanh toán.

2. Quý khách hủy đơn hàng đặt phòng trong 05 ngày so với ngày nhận phòng, phí hủy sẽ được tính bằng 100% toàn bộ chi phí phòng.

3. Quý khách đã đặt phòng nhưng không tới nhận phòng, cũng như ALLEN không nhận được bất cứ thông tin nào từ phía Quý khách về việc hủy phòng, 100% toàn bộ chi phí phòng sẽ được thanh toán cho đơn đặt phòng và Quý khách sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền hoàn trả nào.

4. Quý khách nếu gửi yêu cầu hủy đơn đặt phòng đã đặt trong các dịp Lễ/ Tết trong năm hiện hành (theo quy định của Nhà nước Việt Nam), phí hủy sẽ được tính bằng 100% toàn bộ chi phí phòng.

5. Quý khách muốn hủy phòng trong thời gian đang lưu trú, quý khách sẽ phải thanh toán tòa bộ chi phí của các đêm đã ở. ALLEN sẽ hoàn lại cho quý khách 50% số tiền của các đêm chưa ở.


Sau khi hủy đơn hàng, ALLEN sẽ thông báo đến Quý khách chi tiết dịch vụ và chi phí phát sinh cùng số tiền hoàn trả (nếu có). Trong trường hợp Quý khách được hoàn tiền, ALLEN sẽ thanh toán theo phương thức chuyển khoản ngân hàng đến số tài khoản Quý khách đã cung cấp. 

Thời gian hoàn tiền là 1-5 ngày làm việc (tùy thuộc vào Ngân hàng thụ hưởng) và Quý khách sẽ không phải chịu phí cho việc hoàn tiền này.


 

bottom of page