top of page

Nội quy chung

Chấp nhận điều khoản
Khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và tuân thủ các điều khoản và quy định được nêu trong tài liệu này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin sản phẩm và giá cả
Chúng tôi cam kết cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi có quyền thay đổi giá cả mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm và dịch vụ trước khi đặt mua.

Thay Đổi Điều Khoản
Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và quy định này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục của bạn sau các thay đổi này sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Liên Hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến về Điều Khoản dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

bottom of page